Pasted Graphic

Bu rehber TOBB Antalya İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Araştırma - Derleme - Yayına Hazırlama

Işık YARGIN
* TOBB Antalya İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı
Yasemin BARUT YILDIRIM * TOBB Antalya İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı

NEDEN KADIN GİRİŞİMCİLİK REHBERİ?


9. Kalkınma Planı’nın (2007–2013) ekonomik ve sosyal gelişme eksenlerinde yer alan, “KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN ARTIRILMASI” “rekabet gücünün iyileştirilmesi” ve “istihdamın arttırılması” öncelikleri arasındadır.
Ülkemizin ekonomik değerlendirmeleri yapılırken nüfusun yapısı gençler ve kadınların oransal üstünlüğü ve ancak göçle birlikte tarımdan koparak kente gelen genç ve kadınların, eğitim donanım eksikliği işgücüne katılımlarını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekmektedir.
Nüfusunun yarısı 28,5 yaşından küçük olan ülkemizde, kadınların çalışma oranlarının kırdan kente göçle birlikte düştüğü gözlenmektedir. 1950–1960 döneminde kadınların %45’i istihdam edilirken, yarım yüzyıllık dönemde bu oran %32’ye kadar gerilemiştir.
Dengeli bir ekonomik kalkınma, işsizliğin önlenmesi ve sosyal refahın sağlanması için KADINLAR göz ardı edilmemeli ve ekonomik gelişmenin doğal unsurları olduğunu kabul eden toplumun algısal dönüşümü sağlanmalıdır.

TOBB tarafından 81 ilde Kurulan KADIN GİRİŞİMCİLER KURULLARI iş hayatında var olan KADINLARIN örneklenmesi ve öncülüğünde yeni istihdam alanlarının açılması ve kendi işini kurmak isteyen kadınları teşvik ederek, iş fikirlerini girişim ve işletme haline getirme yolunda çalışmalar yapmaktadırlar. Bu faaliyetleri ile toplumu ve kadınları teşvik ederek algısal dönüşüm sürecinde aktif rol almaktadırlar.

TOBB Antalya İl Kadın Girişimciler Kurulu “GİRİŞİMCİ KADIN MERKEZİ” ni ATSO bünyesinde kurmak ve DANIŞMA İhtiyacında olan kadınların Başvuru Merkezi olmak hedefleri için çalışmalarını yürütmektedirler.
Bu Kapsamdaki ilk çalışmamız;

POTANSİYEL KADIN GİRİŞİMCİLERİN “iş kurma sürecinde” çok çeşitli araştırma, değerlendirme, planlama, karar verme ve uygulama çalışmaları ile ilgili bilgiye gereksinimleri vardır.
iş kurma motivasyonuna sahip POTANSİYEL KADIN GİRİŞİMCİLERE;
girişimcinin başarılı bir iş fikri belirleme, çalışma programı hazırlama, iş planı hazırlama, işi kurma, işletmeyi geliştirme aşamalarında ve iş hukuku konularında yapılması gerekli işlemleri açıklayacak olan KADIN GİRİŞİMCİLİK REHBERİ hazırlanmıştır..