Toplantilar

Toplantı Tarihi         : 28.03.2017
Toplantı Saati : 10.00
Toplantı No : 2017/27
Toplantı Türü           : Olağan 

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması: 

Toplantı, KGK Başkanı Serap Kocaoğlu tarafından katılımın yeterli olduğu belirtilerek açılmış gündem onaya sunulmuş ve onaylanmıştır. 

2- Gündemin Belirlenmesi:

 1. 1. Olağan Genel kurul toplantısı çalışmalarının görüşülmesi,
 2. TEB Kadın Akademisi toplantı çalışmaları,
 3. Çalışma gruplarının oluşturulması,

3- Gündemdeki Konuların Görüşülmesi:

Toplantı Tarihi         : 22.02.2017
Toplantı Saati : 10.00
Toplantı No : 2017/26
Toplantı Türü           : Olağan 

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması: 

Toplantı, İcra Komitesi Asil üyeleri ile İcra Komitesi Sekreteri KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdürlüğü Uzmanı Nüket İyidoğan’ın katılımlarıyla başlamıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Servis Müdürlüğü’nden Seçkin Çelik ve Proje Danışmanı Berna Tuzlak toplantıya konuk olarak katılmışlardır.

2- Gündemin Belirlenmesi:

 1. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Servis Müdürlüğü’nden Seçkin Çelik’in KİGGEM (Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi) Projesi Sunumu
 2. 2017 İş Planının takvimlendirilmesi
 3. İcra Komitesi Görev Dağılımı

3- Gündemdeki Konuların Görüşülmesi:

1. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Servis Müdürlüğü’nün BAKA Hibe Desteği ile hazırladıkları KİGGEM (Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi) Projesi hakkında bilgi alınmış, TOBB Antalya KGK’nın gerçekleştirmiş olduğu benzer projeleri konusunda bilgi paylaşımı yapılmıştır. Proje yetkilileri tarafından, proje kapsamında yapılması planlanan etkinliklerde TOBB Antalya KGK ile işbirliği taleplerini iletmişlerdir.

Toplantı Tarihi         : 16.01.2017
Toplantı Saati : 11.00
Toplantı No : 2017/25
Toplantı Türü           : Olağan 

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması: 

Toplantı, İcra Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile İcra Komitesi Sekreteri KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdürlüğü Uzmanı Nüket İyidoğan’ın katılımlarıyla başlamıştır. 

2- Gündemin Belirlenmesi:

 1. 2017 İş Planı konusunun görüşülmesi

3- Gündemdeki Konuların Görüşülmesi:

1. TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Eğitim Çalışma Grubunun hazırladığı ve Yönetim Kurulunun onayına sunduğu 09.01.2017 tarih ve 186/12 ATSO Yönetim Kurulu Kararı gereği Yeşil İşletmeler Projesinin sunulan bütçesi ile birlikte 2017 İş Planı programına alınarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi         : 20.12.2016
Toplantı Saati : 10.30
Toplantı No : 2016/24
Toplantı Türü           : Genişletilmiş

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması: 

Toplantı, İcra Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile İcra Komitesi Sekreteri KOBİ ve Yatırım Destekleri Uzman Nüket İyidoğan ve KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdür Vekili Dr. Aylin Tümay’ın katılımlarıyla başlamıştır. Bazı TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri de  toplantıya katılmışlardır. 

2- Gündemin Belirlenmesi:

 1. Yeni üyelik başvurularının değerlendirilmesi
 2. Hali hazırda devam eden projelerin görüşülmesi
 3. 2017 İş Planı konusunun görüşülmesi

3- Gündemdeki Konuların Görüşülmesi:

1) TOBB Antalya KGK üyeliği için üyelik başvurusu yapan Hatice Karagöz’ün (EK.1) başvurusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi         : 15.11.2016
Toplantı Saati : 10.30
Toplantı No : 2016/24
Toplantı Türü           : Olağan

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması: 

Toplantı, İcra Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile İcra Komitesi Sekreteri KOBİ ve Yatırım Destekleri Uzman Nüket İyidoğan ve KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdür Vekili Dr. Aylin Tümay’ın katılımlarıyla başlamıştır. TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Aynur Nilgün ve üyesi Gözdegül Başer de toplantıya katılmışlardır. 

2- Gündemin Belirlenmesi:

 1. Yeni üyelik başvurularının değerlendirilmesi
 2. Turkishwin ile birlikte yapılacak Mentörlük Projesinin görüşülmesi
 3. Aylık Kahvaltılı Toplantı Organizasyonunun görüşülmesi
 4. TEB Akademi konusunun görüşülmesi
 5. Zeytinköy Projesinin tekrar gündeme alınmasının ve proje faaliyetleri planlanının görüşülmesi
 6. Eğitim Çalışma Grubunun Yeşil İşletmeler Projesinin görüşülmesi
 7. ANSIAD Girişimcilik Haftası etkinliğinde paydaşlık konusunun görüşülmesi
 8. Girişimcilik Kampı 2. Dönem programının planlanması konusunun görüşülmesi

3- Gündemdeki Konuların Görüşülmesi:

1) TOBB Antalya KGK üyeliği için üyelik başvurusu yapan Nevin Demirhan ve Figen Demir’in (EK.1) başvurularının Yönetim Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.