Toplantilar

Toplantı Tarihi   : 21.08.2014
Toplantı Saati: 11.00
Toplantı No: 2014/21
Toplantı Türü: Olağan

1) 22-26 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya Expo Center’da gerçekleştirilecek olan 5. Hediyelik Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı’nda TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu adına geçtiğimiz yıllara oranla daha büyük ve daha merkezi konumda bir stant temin edilebilmesi için Antalya Ticaret Borsası’na yazı yazılması, temin edilecek stant için ölçülere uygun bir vinil afiş alınlık yaptırılması, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen “2014 Yılı Antalya’nın Kadın Girişimcileri Yarışması”nda ödül almış olan tüm yarışmacıların ürünlerinin bu stantda sergilenmesi hususlarının Yönetim Kurulu’na sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi        : 22.07.2014
Toplantı Saati        : 13.00
Toplantı No            : 2014/20
Toplantı Türü         : Olağan

“Evde üretim yapan kadın girişimciler” ile “İşyeri açarak üretim ve ticaret yapan kadın girişimciler” olmak üzere 2 kategoride düzenlenen “2014 Yılı Antalya’nın Kadın Girişimciler Yarışması”nda dereceye giren Kadın Girişimcilere ödüllerinin Meclis Toplantı Salonunda yapılan törenle verildiği belirtilmiştir.

16.04.2014 tarihinde gerçekleştirilen “Kadın Emeğini Tasarım ile Buluşturma” konulu çalıştay ve bu yıl üçüncüsü yapılan 2014 Yılı Antalya’nın Kadın Girişimciler Yarışması ile, büyük çoğunluğu el emeğine dayalı ürünler üreterek satmak gayreti içinde bulunan katılımcıların ürünlerini pazarlama konusunda büyük sorunlar yaşadıklarının net bir şekilde görüldüğü bildirilmiştir.

Bu çerçevede, evde üretim yapan kadın girişimciler kategorisinde yarışmalara katılan kadın girişimcilere yönelik pazarlama konusunda bir çalışma yapılmasının planlandığı bildirilmiştir. 

Toplantı Tarihi: 05.06.2014
Toplantı No: 2014/ 3
Toplantı Türü: Olağan
Toplantı Saati: 13.30

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları doğrultusunda İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun üçüncü toplantısı 2014 yılı Ocak ayından bugüne kadar yapılan faaliyetler ve faaliyetler sonrasında hazırlanmış olan çalışma raporlarının değerlendirmek üzere Odamız Meclis Salonu’nda yapılmıştır.

Toplantı Tarihi  : 05.06.2014
Toplantı Saati: 13.00
Toplantı No: 2014/19
Toplantı Türü: Olağan

Kadın Girişimciler Kurulu Girişimcilik, İş Yeri Açma, İstihdam Yaratma ve Finansman Çalışma Grubu tarafından, toplumsal değişim süreci, Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde üretim sürecine aktif olarak kadınları dahil etme zorunluluğunu beraberinde getirdiğine vurgu yaparak, toplumumuzda kadına biçilen görevlerin yanı sıra aile bütçesinin iyileşmesi için yapılması gereken katkının, ne yazık ki kadını ev eksenli üretimin içinde tutmaya devam ettiği ifade edilmiştir. Kadınların aile içi sorumlulukları devam ederken aktif girişimci olmak isteyenleri iş kurmak için, ciddi bir yatırım maliyetinin yanında risklerin beklemesi  "Kadın Girişimcilerin" oluşmasındaki temel engeller olduğu ifade edilmiştir. Bu engellerin aşılması konusunda kadının teknolojiyi tanıması ve öğrenmesi ile kendine yeni fırsatlar yaratarak istediği her mekandan  kadını dünya ile kesintisiz buluşturan riski ve maliyetleri minimize eden "e-ticaret" pek çok kadını girişimci olarak ekonomiye kazandırdığı ifade edilmiştir. Teknoloji ile gelen bu değişimleri ilimizde yaşayan kadınlarında görmeleri ve değişimin parçası olmaları amacıyla, Kadın Girişimciler Kurulu Girişimcilik, İş Yeri Açma, İstihdam Yaratma ve Finansman Çalışma Grubunun hedefleri arasında bulunan “Teknoloji ile kadının buluşturulması, e-ticaret ile girişimciliğin artırılması eğitimi” konusunda Odamız Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde KGK Üyesi Ufuk Peker tarafından bir proje hazırlanacağı ve hazırlanan proje ile, BAKA’nın Doğrudan Faaliyet Destek Fonu’ndan finanse edilmesi için girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi  : 07.05.2014
Toplantı Saati: 11.00
Toplantı No: 2014/18
Toplantı Türü: Olağan

1) Antalya genelinde kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla bu yıl üçüncüsünün düzenlenmesine karar verilen “2014 Yılı Antalya’nın Kadın Girişimcileri Yarışması” için ürün ve belge son teslim tarihi olan 28 Nisan 2014 tarihi itibariyle toplamda 28 başvurunun alındığı belirtilmiştir. Yarışma ürün ve belgelerinin en kısa sürede değerlendirilebilmesi için bir juri heyeti oluşturulması, söz konusu jürinin de Yönetim Kurulu üyesi ve KGK İcra Komitesi Doğal Üyesi Ali Bahar, Genel Sekreter ve KGK İcra Komitesi Doğal Üyesi Vildan Demer, KGK İcra Komitesi Başkanı Işık Yargın, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Şükrü Erdem, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Öznur Aydın, KGK Üyesi Banu Okan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilisi ile serbest tasarımcılar Şebnem Bahar ve Melek Leyla Dağıstanlı’dan oluşması, uygunluğu halinde ilgili kişilerle iletişim kurularak genel itibariyle kabul gören bir tarihte yarışma ürünleri değerlendirme toplantısının yapılması hususlarının Yönetim Kuruluna sunulmasına,