Toplantı Tarihi         : 16.01.2017
Toplantı Saati : 11.00
Toplantı No : 2017/25
Toplantı Türü           : Olağan 

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması: 

Toplantı, İcra Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile İcra Komitesi Sekreteri KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdürlüğü Uzmanı Nüket İyidoğan’ın katılımlarıyla başlamıştır. 

2- Gündemin Belirlenmesi:

  1. 2017 İş Planı konusunun görüşülmesi

3- Gündemdeki Konuların Görüşülmesi:

1. TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Eğitim Çalışma Grubunun hazırladığı ve Yönetim Kurulunun onayına sunduğu 09.01.2017 tarih ve 186/12 ATSO Yönetim Kurulu Kararı gereği Yeşil İşletmeler Projesinin sunulan bütçesi ile birlikte 2017 İş Planı programına alınarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.

2. Genel Kurul Toplantısının 2 Mart 2017 Perşembe günü Meclis Salonunda TEB Akademi ANTALYA etkinliği ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

3. Kadın Girişimciler Zirvesinin Arya Kadın Yatırımcılar Platformu veya İcra Komitesinin teklif edeceği başka bir konuk ile Mayıs 2017’de gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

4. Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi Projesi kapsamında Kadın Girişimciler Kurulu’nun eğitim programı gerçekleştirmesine, ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için ihtiyaçların belirlenerek Yönetim Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

5. Binyaprak projesinin Antalya’da hayata geçirilmesi için Turkishwin ile irtibata geçilmesine, gerekli işlemlerin tamamlanarak başlatılmasına karar verilmiştir.

6. Akdeniz Kadın Girişimciler Network Ağı oluşturulması için  taslak bütçe çalışmasının yapılmasına karar verilmiştir.

7. TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Kırsal Çalışma Grubunun hazırlayacağı Kırsaldaki İş Kadınları projesinin Yönetim Kurulunun onayına sunulduğu 09.01.2017 tarih ve 186/12 ATSO Yönetim Kurulu Kararı gereği Yeşil İşletmeler Projesinin sunulan bütçesi ile birlikte 2017 İş Planı programına alınarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.

8. TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları’nın 9.1. maddesinde yer alan, “İl İcra Komitesi üyesinin, üye olma vasıflarından en az birini kaybetmesi ya da bir faaliyet yılı içerisinde yapılan İcra Komitesi’nin toplam dört toplantısına katılmaması halinde üyeliği kendiliğinden sona erer.” hükmü gereği, bir faaliyet yılı içerisinde, toplam 4 kez toplantıya katılmamış üyelerin üyeliğinin sona erdirilmesi gerektiği hatırlatılmıştır.

9. TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Eğitim Çalışma Grubunun çalışmaları arasında yer alan;

a. Fatma Nuray Atsan’ın Akdeniz Üniversitesi’nde verdiği girişimcilik derslerine, çalışma grubundan üyelerin girişimcilik konusunda paylaşımlarda bulunmak üzere katılım sağlamasına,

b. ve KGK Üyesi Sibel Mehter Aykın ile Avrupa Birliği Kadın Politikaları işbirliği ile kadın girişim politikaları üzerine konferans düzenlenmek üzere AB Bakanlığı AB Kadın Komisyonu’ndan bir konuşmacı çağırılmasına ve ulaşım ve konaklama masraflarının ATSO bütçesinden karşılanmak üzere ATSO Yönetim Kuruluna sunulmak üzere, ilgili çalışmaların 2017 iş planında yer almasına karar verilmiştir.

10. 2017 İş Planı kapsamında Cezaevlerindeki veya Zeytinköy’deki kadınlara yönelik üretim ve bilgilendirme amaçlı çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.

11.   Yönetim Kurulunun 09.01.2017 186/12 no.lu toplantısında görüşülen KGK kurul kararlarından 2.nolu karara istinaden  “Tarihte iz bırakan Kadınlar” projesinin ön temaslarının yapılarak, Yönetim Kuruluna detaylı bilgi verilmesi ve tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda bu çalışmayı yürüten KGK Üyesi Vecihe ZAMAN başkanlığındaki çalışma grubun bu ön temasları yaparak, Şubat ayı İcra Kurulu toplantısında bilgi vermesi kararlaştırılmıştır.

12. Yukarıda yapılan değerlendirmeler sonucunda 2017 iş planı ekte yer almaktadır. (Ek.1) Kurul bünyesinde yer alan çalışma komitelerinin toplantılarından çıkacak kararlar henüz netleşmemiştir. Komite toplantılarından gelecek proje önerileri de Şubat ayı İcra Kurulunda ayrıca sunulacaktır. 

13. Hürriyet Gazetesi Akdeniz Bölge Temsilcisi Hayri Dizerkonca’nın görevinin sona ermesi ile yerine gelen Sn. Bikan Karaca için randevu alınarak ziyaret programının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

4-Dilek ve Temenniler:

Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, gündemde başka madde olmadığından, bir sonraki toplantının 14.02.2017 tarihinde saat 10.00’da yapılacağını belirterek toplantıyı kapatmıştır.