Toplantı Tarihi         : 20.12.2016
Toplantı Saati : 10.30
Toplantı No : 2016/24
Toplantı Türü           : Genişletilmiş

1- Açılış ve Yoklamanın Yapılması: 

Toplantı, İcra Komitesi asıl ve yedek üyeleri ile İcra Komitesi Sekreteri KOBİ ve Yatırım Destekleri Uzman Nüket İyidoğan ve KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdür Vekili Dr. Aylin Tümay’ın katılımlarıyla başlamıştır. Bazı TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri de  toplantıya katılmışlardır. 

2- Gündemin Belirlenmesi:

  1. Yeni üyelik başvurularının değerlendirilmesi
  2. Hali hazırda devam eden projelerin görüşülmesi
  3. 2017 İş Planı konusunun görüşülmesi

3- Gündemdeki Konuların Görüşülmesi:

1) TOBB Antalya KGK üyeliği için üyelik başvurusu yapan Hatice Karagöz’ün (EK.1) başvurusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2) KGK Üyelerine hali hazırda devam eden projeler hakkında bilgi verilmiştir.

3) 2017 İş Planının hazırlanması için proje önerileri ve İş Planının hazırlanmasında üyelerin katılım göstermelerinin beklendiği ifade edilmiştir.

4-Dilek ve Temenniler:

Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, gündemde başka madde olmadığından, bir sonraki toplantının 10.01.2017 tarihinde saat 10.30’da yapılacağını belirterek toplantıyı kapatmıştır.