Toplantı Tarihi   : 09.03.2016
Toplantı Saati    : 11.00
Toplantı No        : 2016/16
Toplantı Türü     : Olağan

1) TOBB Antalya KGK üyeliği için üyelik başvurusu yapmış kişilerin (EK.1) başvurularının Yönetim Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
2) Eğitim Çalışma Grubu ve Girişimcilik Çalışma Grubunun ortak kararı olan “ Mentörlük – Danışmanlık” eğitiminin AKS’de Mart ayı içinde ilgili üyelere verilmesi hususu İcra Komitesinin Şubat ayı toplantısında görüşüldüğü, Yönetim Kurulunun 29.02.2016 tarih ve 143 sayılı toplantısında da uygun görüldüğü üyelerle paylaşılmıştır. Buna göre 26 Mart 2016 Cumartesi günü AKS’de söz konusu eğitimin gerçekleştireceği belirtilerek, üyelere gerekli duyuruların yapılması talep edilmiştir.


Yine 03.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen TOBB Antalya Eğitim Çalışma Grubu’nun toplantısında alınan kararlar İcra komitesi üyeleri tarafından değerlendirilmiştir. Buna göre üyelerden gelen talep doğrultusunda; Nisan ayı içerisinde KGK Üyesi Fatoş Kocabörek Açıl tarafından ücretsiz olmak üzere tüm kurul üyelerine yönelik Antalya Kültür ve Sanat Merkezi’nde Excel eğitimi verilmesi, duyuruların KGK üyelerine e-mail ve sms ile yapılması, katılım teyidlerinin Odamız tarafından alınması, başvurularda ilk 20 kişinin kabul edilmesi ve eğitimde kullanılacak bilgisayarların katılımcılar tarafından getirilmesi hususlarının Yönetim Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
3) 12.03.2013 tarihinde yapılan İl Kadın Girişimciler Kurulu toplantısı sonucu oluşturulan mevcut çalışma gruplarına ilave olarak sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılık adına da görevlerini yerine getirmek, gelen talepler doğrultusunda yardım çalışmalarında bulunmak ve bu yönde çalışan kurumlara destek olmak amacı ile Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu  adı altında yeni bir çalışma grubu oluşturulması talep edilmiştir.
Bu kapsamda söz konusu İcra komitesi toplantısında; projeler geliştirip uygulamak, gelen proje taleplerine çözüm ortağı olmak üzere söz konusu çalışma grubunda; Ayşe Deniz, Gözdegül Başer, Gülfem Tömen, Münevver Gençtürk, Mine Bayram Bilgici, Nilüfer Gülerman Kalkan, Ferda Durdu, Emek Başak Eker, Emine Fulya Deniz Sarvan, Fatoş Kocabörek Açıl, Nur Kaya, Emine Evin Şedele, Nesrin Fidan, Ömür Özdemir, Serpil Peker ve Zeynep Figen Peker görev almak istediklerini bildirilmiştir. 
Bu çerçevede, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları’nın 13. maddesi gereği Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu bahsi geçen çalışma gruplarının oluşturulması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir
4) Expo 2016 etkinlik öneri formu icra komitesi üyeleri tarafından değerlendirilmiş olup, yapılan görüşmeler neticesinde özellikle ilgisi nedeniyle EXPO 2016 Çalışma Grubu üyelerinin çalışmasını yaptığı 20 adet etkinlik öneri formlarının çalışma grubundan geldiği haliyle Yönetim Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. (EK.2)
5) 2016 Yılı Kadın Girişimciler Ödüllü Yarışması ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında İcra Komitesi Başkanı   Serap Kocaoğlu tarafından toplantıda bulunan üyelere bilgi verilmiştir.
6) TOBB bünyesinde 81 ilde faaliyetlerini sürdüren Kadın Girişimciler Kurulları tarafından koordinatör Oda organizasyonu ev sahipliğinde her yıl bir etkinlik düzenlendiği belirtilerek, 2016 yılı Mayıs ayı içinde TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu olarak tüm illerdeki Kadın Girişimciler Kurulları https://www.viagrasansordonnancefr.com/viagra-prix/ İcra Komitesi Üyelerinin davet edileceği ve iki gün sürecek bir etkinlik yapılması ve program içinde yer alan etkinliğin ikinci gününde tanıtım amacı ile, EXPO 2016 alanına ve Antalya Kültür Sanat Merkezi’ne tüm katılımcılar ile birlikte gezi düzenlenmesi ile ilgili detaylar komitenin Aralık ayında görüşülmüş ve Yönetim Kurulu’nun 21.12.2015 tarih ve  133 sayılı toplantısında çalışmalar yapıldıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Geçen süreç içerisinde TOBB Girişimcilik Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde TOBB 'un Mayıs ayı programlarının yoğun olması nedeniyle  söz konusu etkinliğin daha sonraki aylarda yapılması kararlaştırılmıştır.
Bu gelişmeler doğrultusunda EXPO 2016’nın açılışından önce 81 İlin KGK İcra Komitesi Başkanlarına Antalya KGK ve Odamızın birlikte  davetini içeren davet mektubunun, Expo dan temin edilecek  cd ve broşürle posta ile gönderilmesi, daveti İl Başkan'larının da tüm  üyelerine bildirmeleri yönünde çalışma yapmaları  bulunulması talep edilmiştir. Bu konuda EXPO’dan gerekli dokümanların temin edilerek 81 İlin KGK İcra Komitesi Başkanlarına ulaştırılması hususlarının Yönetim kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
7) İcra Komitesi tarafından her ay KGK üyelerinin katılımlarıyla düzenlenen gayri resmi kahvaltılardan  Nisan ayında yapılacak olan kahvaltının sosyal farkındalık yaratmak amacıyla ve  2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olması nedeniyle Otizmli çocuklarla 16 Nisan 2016 tarihinde Lara Engelliler Cafe’de, yaparak konuya dikkat çekilmesi. Mayıs ayında yapılacak kahvaltının ise Nisan ayında belirlenmesi yönünde görüş bildirilmiştir.
8) Markalar Çalıştayının günü ve detaylarını görüşmek üzere 15.03.2016 tarihinde İletişim ve Markalaşma Çalışma Grubu ile bir toplantı yapılacağı bildirilmiştir.
9) Alanya İcra Komitesi üyelerinden gelen talep üzerine, İcra komitesi toplantılarının daha önceden olduğu gibi her ayın ilk Salı günü saat 10.00’da yapılması yönünde görüş birliğine varılmıştır.