Toplantı Tarihi          : 03.11.2015
Toplantı Saati      : 10.30
Toplantı No               : 2015/12
Toplantı Türü          : Olağan

 1)  01.12.2015 tarihinde Odamız Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak olan İl KGK Kurulu toplantısı detayları gözden geçirilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde, KGK çalışma gruplarının 2016 yılı için yapmayı planladıkları hedefleri belirleyerek kurul toplantısında paylaşmaları yönünde görüş bildirilmiştir. Ayrıca, KGK çalışma gruplarının daha aktif olmaları amacıyla, çalışma gruplarında yer alan Alanya, Manavgat ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası kontenjanı kurul üyelerinin çalışma grubu toplantılarını kendi ilçelerinde yapmaları, toplantı tutanaklarının değerlendirilmesi için de KGK İcra Komitesine iletmeleri yönünde görüş birliğine varılmıştır.

2) İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Özlem Öz Kural, Alanya KGK üyeleri olarak projelerinin olduğunu ve çalışmalarının devam ettiğini, netleşmesi durumunda İcra Komites toplantılarında bilgi vereceklerini ifade etmiştir.

3) KGK İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu; Kadın Girişimciler Destek Ofisi, VTV’de canlı yayınlanan “İş’te Kadın” programı, Döşemealtı Halıcılık Eğitim, Araştırma, Uygulama ve Tanıtım Merkezi’ni tekrar faaliyete geçirme çalışmaları, “Alternatif Kırsal Turizm Potansiyeli ve Gelişim Stratejisi Projesi” kapsamında çıkarılan rehberde belirtilen birkaç köye ziyaret yapılması, ilk etapta köylere kütüphane kurulması, Akdeniz Üniversitesi’nde Girişimcilik ve İş Kurma dersi alan lisans öğrencilerinin TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin yanında bir günlük iş gözlemi yapması ve mentörlük alması çalışmaları ile ilgili olarak İcra Komitesi Üyelerine detaylı bilgilendirme yapmıştır.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

a) TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kuruluna her tür faaliyetlerinde idari koordinasyon desteği vermek, ayrıca Antalya'nın kadın girişimci adaylarının ve kadın girişimcilerinin ihtiyaç duydukları çeşitli alanlarda KGK üyeleri tarafından sağlanacak Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri için bir koordinasyon birimi olarak faaliyet göstermek amacıyla “Kadın Girişimciler Destek Ofisi”nin acil ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır. Söz konusu destek ofisinin Odamız bünyesinde oluşturulması halinde, ilçe Odalarda da aynı yapılanmanın teşvik edileceği bildirilmiştir.

Bu çerçevede, “Kadın Girişimciler Destek Ofisi”nin Odamızda fiilen hayata geçirilmesi ve ilgililere basın aracılığıyla duyurulması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına,

b) “Alternatif Kırsal Turizm Potansiyeli ve Gelişim Stratejisi” projesi kapsamında çıkarılan rehberde belirtilen birkaç köye ziyaret yapılması ve ilk etapta köylere kütüphane kurulması yönünde Kurulun aracılık etmesi hususunun Yönetim Kurulumuzun 29.06.2015 tarih ve 109 sayılı oturumunda uygun görüldüğü hatırlatılarak, bu çerçevede, gerekli çalışmaların yapılabilmesi için pilot köylerin Odamız Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi, akabinde ön hazırlık (kütüphaneye ihtiyaç olup, olmadığı ve yer tespiti ile kadın istihdamına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi) çalışmaları için ilgili köylere KGK İcra Komitesi üyeleri tarafından birer ziyaret gerçekleştirilmesi, söz konusu ziyaret için köy muhtarı ve ilçe kaymakamı ile görüşme yapılarak hazır bulunmalarının sağlanması, ziyaret için araç temin edilmesi ve giderinin Oda bütçesinden karşılanması hususlarının yeniden Yönetim Kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.