CNBC-E kanalı geçen hafta ‘Teşvik Tedbirleri ve İstihdam Paketi’nin 4 bölgenin illerinde nasıl karşılandığını araştırdı. Son Baskı haber yorum programında 2.Bölge’de yer alan Antalya, Çarşamba günü ekrana geldi ve ben; sanayici ve işadamları ile ATSO İl Kadın Girişimcileri Kurulu’nun görüşlerini paylaşmak üzere canlı yayındaydım.
Neleri mi konuştuk?
2.Bölge’de yer alan Antalya ekonomisinin dinamiklerinin teşvik ve tedbir paketine nasıl baktığını anlatmalıydım. Süre 6 dakika ile sınırlıydı, sorulara en doğru ve direkt yanıtı vermeliydim. Öncelikle ATSO İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olarak; ölçek ve teknoloji kriterleri bakımından büyük projeleri, bölgelerin gelişmişlik düzeyleri göz önüne alınarak bölgesel ve sektörel teşvikleri, kdv istisnası, dört bölgeye göre değişen oranlarda kurumlar vergisi indirimi, SSK primi işveren payı desteği nihayetinde 3. ve 4. bölgelerdeki faiz desteği, yatırım yeri tahsisi gibi 3 temel yaklaşıma dayandırılmış olmasının önemine değindim.


Paketin hazırlanmasında kamu yönetimi ve sivil toplumun katılımıyla yapılan çalışmalara dikkat çektim. Kadın ve erkeğin ekonomiye katılım düzeyleri karşılaştırmalı üstünlüklerini esas alarak sektör ve bölge ayrımı yapılmaksızın pozitif ayrım gözetilerek teşvik paketi içerisinde olmasını beklediğimizi, paket içinde yer almamasını yapısal dönüşümü hedeflemiş sistem değişikliğini ifade eden vizyon bir programla örtüşmediği sitemini dile getirdim.
Antalya aynı zamanda bir havza ilidir. Burdur, Isparta illeri ile bütüncül çözümler üretir. Bu bakımdan Antalya için seçilen sektörlerin iller bazında hangi rekabet gücü kriterlerine dayandırıldığını da anlamakta güçlük çektiğimizi söylemeden olmazdı. Zira turizmin sadece 3. ve 4. Bölgelerde teşvik edilmesi, Isparta, Burdur’un yararlanamaması bize göre yanlıştır.
Sağlık turizmi Antalya’nın turizmdeki alternatif arayışlarının sonucu olarak gelişme eğilimine girmişken ilimizin sağlık yatırımı teşviki kapsamına alınmamış olması da talihsizliktir.
ANSİAD görüşü içerisinde yer alan “Bölgemizdeki tekstil ve hazır giyim imalatı firmalarının 3. ve 4. bölgelere taşınmasının teşvik edilmesi, bölgemizdeki ekonomik faaliyeti ve istihdamı olumsuz etkileyecektir” görüşü kamuoyu ile paylaşıldı. Bu paragraftan bir soru geldi. Antalya’dan gidecek tekstilciler mi var? Antalya ekonomisinin dinamik yapısının aktörlerinin ekonomik çarkın işleyişine Türkiye’nin neresinde verimli katkı sağlanacaksa yer değiştirmeye tereddüt etmeyeceklerini bildiğimizi anlattım.
Sonuç olarak; paketlerin kısa vadede krizin etkilerinin bertaraf edilmesinde çok önemli olacağına inancımı paylaştım. Söylemeden geçemezdim; Bu yorumlar çerçeve üzerinde yapılıyor oysaki yayınlanan program kadar uygulamaya ait mevzuat düzenlemeleri ve hukuki çerçevesi de önemlidir. “Kuşkularınız mı var” sorusunu aldım. Kuşkudan ziyade siyasi iradenin bu düzenlemeleri iş dünyası ile diyalog içerisinde hayata geçirmesi beklentisini bildirdim.
Yankı buldu. Çok sayıda destek ve tebrik mesajı aldım. Bu vesile ile programı izleyen ve görüşlerini paylaşan herkese teşekkür ederim.
SABAH AKDENİZ’DEN ALINMIŞTIR