Bu hafta gündemde yine kadın girişimciliği var. Türkiye’de kadın girişimciliği yüzde 3.4 gibi düşündürücü bir seviyededir .

Bu durum Türkiye’de ataerkil toplum yapısı, geleneksel kadın-erkek rolleri, öğrenim eksikliği ve işgücündeki tecrübe eksikliği gibi nedenlere bağlıdır.
Son yıllarda girişimcilere fırsat sağlamak, sağlanan fırsatları arttırmak, önemle üzerinde durulan ekonomik stratejik başlıklardan olmuştur. Bir yandan salt kadın kimliğimle, bir yandan girişimci kadın kimliğimle bu gelişmeden memnunum. Girişimcilikle ilgili çabalar özellikle kadınlara yönelik amaç olarak dile gelmeye başladı. Ancak kadınlarla ilgili nitelikli verilere ihtiyaç var. Neden ancak? Kadınların ekonomideki rolleri henüz izlenmemektedir. Kırsaldan kente göçen kadının değişen rolleri bilinmemektedir. Bu bilgiler kadınların girişimciliğinin önündeki engellerin bilinmesi, kadınların iş hayatında, yenilik ve girişimcilikte daha fazla rol almalarını sağlayacak stratejilerin belirlenmesi, politikaların yapılmasını da kolaylaştırır.

 

Gelelim KOSGEB’e. KOSGEB Türk girişimcilere yardımcı olmak için çeşitli iş destek programlarının incelenerek adaptasyonunun sağlanmasında gerçekten büyük bir başarı örneği sergiliyor. 2009 yılına kadar sadece imalat sanayine destek ve hizmet veriyor olmasıyla eleştiriliyordu. 05 Mayıs 2009’da kabul edilen değişiklik kanununda “sanayi” ibareleri “işletmeleri” olarak değiştirilmiş ve “hizmet sektörü” de kapsama alanına girmiştir. Şimdi kritik bir dönem daha var önümüzde Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir girmesine de yönetmeliklerine ve mevzuat düzenlemeleri olmaksızın uygulamaya geçilememektedir.

ATSO İl Kadın Girişimciler Kurulu olarak yönetmeliklerin hazırlandığı bu süreçte yaptığımız ön çalışmamızı tamamladık. Çalışmamızı Antalya ekonomisinin avantajlı ve dezavantajlı belli başlı karakteristikleri üzerinde geliştirdik. Dezavantajların bertaraf edilebilmesi için “danışmanlık, eğitim, seyahat acenteciliği, fuarcılık, özel olaylar/sergiler/eğlence organizatörlüğü” gibi iş kollarının faaliyetlerine muhtaç olduğu açık seçik ortadadır. Tanıtım, tanıtım materyalleri geliştirme, iyi tarım uygulamaları, kayıt içi tarım bilginin kullanımına yöneliktir. Danışmanlık, reklam ve tarım ajansları girişimlerini destekler. Yüksek kalitede profesyonel turizm ve tarım elemanı ihtiyacı, kalite standartları belirlenmiş mesleki teknik eğitim kurumları kurmak ve danışmanlık hizmetleri ile karşılanabilir.
Keza; Toplam Kalitede Mükemmeliyet ve iyi fiyat, iyi pazar, sürdürülebilirlik ilişkisi danışmanlık ve eğitim kurumları ile mümkün olabilir. Türk mutfağı uzmanlığı ve geleneğinin markalaştırılması, uluslararası ihtisas fuarları, özel olaylar, sergiler, uluslararası eğlence organizasyonları seyahat acenteciliği, organizasyon girişimlerinin yapılması ile danışmanlık, eğitim kurumları, reklam tanıtım ve organizasyon hizmetlerini gerektirir.
Buna göre; dezavantajı avantaja çevirecek iş fikirleri hizmet sektöründe kümelenmekte. Kanun kapsamında “KOSGEB tarafından verilecek hizmetler ve desteklerden yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel öncelikler, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir” denmiştir. Antalyalı kadın girişimciler olarak beklentimiz yönetmeliğin “Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesine” gerek bırakmayacak şekilde düzenlenmesidir. Antalya’da kadın girişimci sayısı ancak ve ancak bölgenin önceliklerinden hizmet sektöründe artabilecektir..
SABAH AKDENİZ’DEN ALINMIŞTIR