“Tarihin derinliklerine dalmak” deyimi ile müsemma bir trans haliyle tutkuyla bağlı olduğum bu coğrafyanın derinliklerine bakıyorum.

Baktıkça eski ve kadim uygarlıkların şahidi olmuş “yeryüzü cennetleri”nin izlerini görüyorum. Nice krallıklar, halklar, onların kadınları erkekleri çocukları hayvanları, savaşları, barışları, pazarları, tiyatroları, sunakları, paraları, dilleri, inançları, her renk, her ses olağanüstü dirençle günümüze geçmişin mesajını sunuyorlar. Bu dirence desteği binyıllar boyunca nice dağlar, sular, pınarlar, ırmaklar, ovalar, yaylalar, denizler veriyorlar. Bu kadim kültürü kendisinden sonraki, insanlık âlemine aktaracak olanlar günlük hayatlarımızı sıradan işlerle sürdürürken gözden kaçırdıklarımız.

 

Ülkemizde ipekböcekçiliği, ipek denildiğinde Bursa akla gelir.  Oysaki Alanya İpek Yolu üzerindeki önemli bir liman olarak Anadolu, İpek Yolunun da en önemli kavşak noktalarından biri olmuştur. Orta Çağ’da, İpek Yolları Çin’den başlayıp Orta Asya’da birden fazla güzergâhı izleyerek ve Anadolu’yu geçerek Trakya üzerinden Avrupa’ya karayolu ile uzanmış uzanmasına da Ege kıyılarında Efes ve Milet, Karadeniz’de Trabzon ve Sinop, Akdeniz’de Alanya ve Antalya gibi önemli limanları kullanarak deniz yolu ile de Avrupa’ya ulaşmış. İlkçağlardan beri Türkiye üzerinden Doğu ve Batı arasında ticaret malzemesi olarak kullanılan ipek ve ipekli dokumalar aynı zamanda bir kültürel değişimin de aracı olmuştur. Alanya’da ipekböcekçiliği ve ipekli dokumalar da hatırı sayılır bir değer olarak Alanya ekonomisinde önemli rol oynamıştır.

İbniBatuta Seyahatnamesinde “Bu ülke dünyanın en güzel memleketidir. Allah, güzelliklerini öteki ülkelere ayrı ayrı dağıtırken, burada hepsini bir araya getirmiştir.” Demiş. Bu bolluk Alanya’nın ipekböcekçiliği ve ipekli dokumaları hak ettiği ilgiyi alamamış olduğunu düşündürüyor bana.

Anadolu insanın DNA sında kadim bilgileri gelecek kuşaklara iletme görevinin kayıtlı olduğuna ölümüne inanıyorum.  ALANYAULUSLARARASI İPEK BÖCEKÇİLİĞİ VE İPEKLİ DOKUMALAR SEMPOZYUMU “gen kardeşleri”ni bir araya toplamış. Atatürk Dil veTarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından, 25 - 28 Ekim 2011 tarihleri arasında, Alanya’da (Antalya) “İpek Böceği, İpekli Dokumalar ve İstihdam Alanlarının Geliştirilmesi” konusu ele alınacak.

İpek böcekçiliği, ipeğin elde edilişi ve ipekli dokumaları tanımak, tanıtmak, giyim-kuşam ve sanat malzemesi olarak kullanmak, istihdam aracı olarak değerlendirmek, bu alanda gayret gösteren ilgili kurum ve kuruluşlarla bilim insanları arasında işbirliğini sağlamak, bilgiyi paylaşmak ve zenginleştirmek amacına hizmet edeceğinden eminim.
ALANYA YÖRESİ İPEK KOZASI VE İPEKLİ DOKUMALARDAN YAPILAN HEDİYELİK EŞYA TASARIMI VE ÜRETİMİ YARIŞMASI yapılacak.Dünya’nın ve Türkiye’nin önde gelen Turizm beldesi Alanya’nın daha iyi tanıtımı, yerli ve yabancı turistlerin Alanya’dan ayrılırken Alanya’ya ait renkleri ve hatıraları birlikte götürebilmelerini sağlamak, Alanya kültürünü yaşatmak, yöreyi en iyi anlatan, simgeleyen hediyelik eşya tasarımı ve üretimini hedefleyen bir yarışma olacak.Ekonomik bir değer yaratılacak olması, genelde kadınlar tarafından dokunan ipekliler ve kadınların yaratıcılıklarının da teşvik edilmesine hizmet etmesi bakımından SEMPOZYUMU gerçekleştirmek için bir araya gelen kurumların yanı sıra bizler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Antalya İl Kadın Girişimciler Kurulu olarak destek veriyoruz.  Haftaya yarışma ile ilgili detayları vereceğim.