Toplantıda kadın girişimcilerin önümüzdeki görev dönemlerinde gerçekleştirecekleri çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Toplanın açılışında bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Vücudi Özen, 14 Aralık 2012 tarihinde yapılan icra komitesi seçimi ile birlikte, Kadın Girişimciler Kurulu’nun yeni oluşum sürecinin tamamlandığını söyledi.

 

Bu toplantının hem üyeler ile tanışmak ve kaynaşmak, hem de icra komitesinin çalışmalarına katkı sağlamak adına çok faydalı olacağını belirten Özen, “Odamız için çok önemli olan bu kurulda yer almanızdan dolayı hepinizi kutluyorum. Mevcut İcra Kurulumuzun ve siz değerli üyelerimizin ilimizdeki kadın girişimci sayısının artması, girişimcilerin teşvik edilmesi ve başarılı olmalarına destek yönünde en üst seviyede çalışacaklarına inancımız tamdır” dedi.

Tüm kurul üyelerinin katılımıyla yapılan ilk toplantı olması nedeniyle kurulun yapısı hakkında bilgiler veren Özen, “İlimizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren İl İcra Komitemizde Sayın Işık Yargın Başkanlığında 17 üyemiz görev almaktadır. Kadın girişimciliğin ülke sathında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik politika ve stratejiler oluşturulmasına ilişkin İl İcra Komitesine önerilerde bulunma görevini üstlenen üyesi bulunduğunuz İl Kurulumuzda ise, hâlihazırda 177 kurul üye bulunmaktadır. 318 üye kontenjanı olan Kurulun, içinde bulunduğumuz hizmet döneminde sayısının hızla artacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen “Antalya’nın Kadın Girişimcileri Yarışması”nın bu yıl da “2013 Yılı Antalya’nın Kadın Girişimcileri Yarışması” adı altında tekrar düzenlendiğini anlatan Özen şunları kaydetti;

“Kadın girişimciliğinin gelişmesi ve desteklenmesi için yapılan bu yarışmanın duyurulması ve katılım sağlanması konusunda katkılarınızı bekliyoruz. Uluslararası rakamlara bakıldığında, kayıtlı ekonomi içindeki şirketlerin yüzde 33’ünün sahiplerinin kadın olduğu görülmektedir. Bu durum Türkiye açısından değerlendirildiğinde, 1995-2009 arasındaki dönemde kadınların kırsal alanda işgücüne katılım oranı, %49.3’ten %35.7’ye düşerken, kentlerde %17.1’den %21.3’e çıkmıştır. Yani çalışmak isteyen kadın sayısının özellikle kentlerde göreceli olarak hızla arttığı söylenebilir. Bu durum, kadınların tarımsal faaliyetlerden çok ticari ve ekonomik alanda daha bilinçli girişimcilik faaliyetlerine yöneldiğini göstermesi açısından önemli olarak değerlendirilebilir.

Özellikle kırılgan bir ekonomiye sahip olan ülkemizde, ekonomiyi büyütmede, istihdamı arttırmada ve kalıcı bir üretim ve pazarlama anlayışı ile dünya ölçeğinde faaliyet gösteren işletmeler yaratmada, kadın girişimcilerin önemli bir rol oynayabileceği dikkate alınmalıdır. Nitekim, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu her fırsatta, Türk iş dünyasında zengin olmanın, kullanılmayan potansiyelin etkin hale getirmenin ve yeni iş sahaları oluşturmanın yolunun, kadınların girişimciliğinin teşvik edilmesinden geçtiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda, kadınların da üretim yaşamı içine katılımını arttırmak için kadın girişimcileri destekleyen politika ve programların ön plana çıkması ve kadınların, ekonomik ve sosyal yaşamdaki potansiyellerini harekete geçirecek gücü kendilerinde görmeleri gerekmektedir. Siz Kadın Girişimcilerin önümüzdeki çalışma döneminde son derece başarılı projelere imza atacağına yürekten inanıyoruz. Sizlerin kadın girişimcilerimiz için rol model olmanızı bekliyor, onlara cesaret vermenizi diliyoruz.”

TOBB Antalya İl kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Işık Yargın da konuşmasında TOBB’un oluşturduğu 81 ildeki Kadın Girişimciler Kurulları arasında Antalya’nın en etkin kurullardan biri olduğunu söyledi. Kurulda ulusal ve uluslar arası bazda önemli işlere imza atmış üyelerin olduğunu belirten Yargın, ATSO Yönetimi’nin kendilerini desteklemesinin çalışmalarında önemli etken olduğunu söyledi.

Toplantıda daha sonra Dr.Yusuf Örnek’in moderatörlüğünde Antalya İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.